Tag Archives: forskning på solhälsning

Surya Namaskara – Solhälsningen – Sun Salutation

17 Apr

Min nästa studie kommer utföras på just solhälsningarna och fastnade på vid vilken hastighet som den oftast utförs på.

Solhälsningen kan göras långsamt och då får man de vanliga effekterna av yogaträning som ökad lugn, sänkt puls blodtryck och en meditativ upplevelse

Solhälsningen kan också göras snabbt och ger då effekter som tycks vara likvärdiga med fysisk aktivitet och är mer stimulerande.

Jag använder båda hastigheterna men om man är ute efter en konditionseffekt (utan mantran mellan övningarna)  kan man göra en snabb variant som denna från Indien: Solhälsningsfilm i snabbt tempo med mantra mellan

En forskare jämförde snabb och långsam solhälsning, vid den snabba varianten hann man med 12 poser på 2 minuter (det blir 15 rundor som utfördes 30-40 minuter).

Den långsamma solhälsningen var mycket långsam och man höll varje pose 30 sekunder (5 rundor på 30-40 minuter), till skillnad från ovanstående film! Resultatet visar att den långsamma solhälsningen sänkte blodtrycket signifikant.

En runda är totalt 24 övningar, först startar man med höger ben och sedan nästa cykel tar man vänster (2×12)  Se forskningsrapport International journal of Yoga

Akuta mätningar på solhälsningen visar på en ökad syrekonsumtion (Mody 2011) jämfört med vila med nästan 300 % och en Indisk studie (Sinha 2004) såg att man arbetade på 41,1 % av maximal syreupptagning (VO2max)  av solhälsningarna vid en akutmätning. Denna nivå är den nedre gränsen som krävs för att öka konditionen och det beror ju också på vilken kondition som man har från början – du som har lite sämre kondition får bättre träningseffekt av solhälsningarna jämfört med de som har bra kondition från början.

Solhälsningen används i gryningen av sadhus (heliga män) vid foten av Ganges – och många andra förstås – och att man är vänd mot Öst vid utförandet (det är därför som framsidan av kroppen kallas den östra sidan, purvotta på sanskrit).  Solhälsningar har använts i årtusenden och en känd religös poet i Indien (Samarth Ramdas) hade solhälsningen som favorit och ansåg att man måste ha en stark kropp för att uppnå en högre spirituell närvaro. Solhälsningarna används mycket i olika tempel och de utövare som jag har sett har utfört solhälsningen i mycket snabbt tempo.

Här kan du se den variant som jag kommer använda mer anpassad till väst dvs utan mantran. Det finns flera varianter men denna är den vanligast förekommande.

Se kort film som visar en runda av solhälsningarna (24 övningar)

Såhär på våren är det upplyftande och stimulerande att börja sin dag med några rundor av solhälsningar, några minuter räcker för att bli genomvarm och gradvis träna upp sig till 108 rundor som är det klassiska antalet. Allmänt att tänka på är att om du har smärta i ryggen att du inte böjer dig fullständigt fram, utan böjer på knäna och kör lite mildare variant

Kolla gärna min tidigare artikel om Explosiv Yoga, när man gör solhälsningen snabbt så är det på gränsen till att man arbetar explosivt.

Kom gärna med på någon kurs och lär dig solhälsningen ordentligt!

Yogakurser och helgworkshops med Marian Papp här